Chủ đầu tư: Trungnam Krông Nô 2

Quy mô:
Công suất: 30MW
Sản lượng điện trung bình: 105,87 triệu kWh/ năm
Diện tích hồ chứa: 107,99 ha
Vị trí: Huyện Lạc Dương; xã Đạ Tông, huyện Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng và xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

Khởi công: 2010

Khánh thành: 2016

THỦY ĐIỆN KRÔNG NÔ 2

Chủ đầu tư: Trungnam Krông Nô 2 Quy mô: Công suất: 30MW Sản lượng điện trung bình: 105,87 triệu kWh/ năm Diện tích hồ chứa: 107,99 ha Vị trí: Huyện Lạc Dương; xã Đạ Tông, huyện Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng và xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk Khởi công: 2010 Khánh…