Chủ đầu tư: Trungnam Power

Quy mô
Công suất: 70MW (2 x 35MW)
Sản lượng điện trung bình: 263,8 triệu kWh/ năm
Diện tích hồ chứa: 1.065,92 ha
Vị trí: Huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Khởi công: 30/12/2007

Khánh thành: 16/05/2015

 

 

THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 2

Chủ đầu tư: Trungnam Power Quy mô Công suất: 70MW (2 x 35MW) Sản lượng điện trung bình: 263,8 triệu kWh/ năm Diện tích hồ chứa: 1.065,92 ha Vị trí: Huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Khởi công: 30/12/2007 Khánh thành: 16/05/2015